Termeni si conditii

actualizarea acestei pagini are loc periodic

 
 

Politica de confidentialitate

 

INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor ("GDPR") si legislatia nationala in vigoare.

Ultima actualizare: 23 mai 2018.

PRELUCRAREA DATELOR

1. CINE ESTE RESPONSABIL DE PROCESAREA DATELOR DVS?

Responsabil pentru procesarea datelor este societatea GRUP TRANSILVAE SRL, cu sediul social in Cluj Napoca, Str. Izei, nr. 2, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/4024/1994, avand CUI RO6655328, („Societatea“).

Datele de contact ale Societatii sunt e-mail: mk@transilvae.ro, telefon: +4(0)364 410376, adresa postala:  Cluj Napoca, Str. Izei, nr. 2, jud. Cluj, 400138.

Dorim sa informam persoanele interesate ca GRUP TRANSILVAE a desemnat un delegat pentru protectia datelor, pe care il pot aborda pentru orice chestiune referitoare la procesarea datelor lor personale. Persoanele interesate pot contacta delegatul pentru protectia datelor prin intermediul urmatoarelor date de contact:
E-mail: prelucrare.date@transilvae.ro
Adresa postala: Bucuresti, Splaiul Independentei 319, SEMA Parc, cladirea F, parter, 060044, Romania
telefon: +4(0)21 456 90 05

2. CE FEL DE DATE PERSONALE COLECTAM?
GRUP TRANSILVAE poate colecta urmatoarele date personale ale utilizatorilor paginii web transilvae.ro („Site-ul”) prin intermediul formularelor corespunzatoare: nume, companie, functie, adresa de e-mail, adresa postala, numar de telefon atunci cand utilizatorul: viziteaza site-ul, completeaza un formular pentru a cere informatii privind un produs / promotie, contacteaza Societatea sau se inregistreaza printr-un formular pentru a participa la promotii sau evenimente.

De asemenea, GRUP TRANSILVAE colecteaza toate informatiile/cookies privind navigarea dvs. pe SITE. Cookie-urile pe care le folosim sunt cookie-uri pentru monitorizarea performantei site-ului nostru si cookie-uri de tracking, pentru a ne asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta online.

3. IN CE SCOP PROCESAM DATELE PERSONALE?
Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

  • in scopul furnizarii de produse / prestarii de servicii din domeniul graficii si tiparului (produse: echipamente, consumabile, accesorii; servicii: reparatii, mentenanta, garantie, instruiri);
  • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
  • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;
  • in urmatoarele scopuri, toate vizand domeniul graficii si tiparului, in masura in care ati fost de acord cu fiecare dintre ele:

Furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale
Furnizarea de informatii cu privire la test drive-uri (program try & buy)
Furnizarea de informatii cu privire la evenimentele Societatii
Furnizarea de informatii de asistenta a nevoilor legate de echipamente (mentenanta, garantii, instruiri)
Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societatii referitor la gradul de multumire a clientilor

4. Temeiul juridic al prelucrarii
Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

  • contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;
  • indeplinirea unei obligatii legale;
  • interesul legitim al Societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricerei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea;


Prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtamantului reprezinta un scop aditional prelucrarii datelor personale in vederea executarii contractului la care sunteti parte si nu conditioneaza furnizarea/prestarea serviciilor contractuale. 

5. Durata pastrarii
Societatea va pastra datele personale numai in timpul perioadei rezonabil necesare, tinand cont de necesitatea raspunderii la intrebarile care se adreseaza sau a rezolvarii problemelor, realizarea de imbunatatiri, activarea serviciilor si indeplinirea tuturor cerintelor legislatiei aplicabile. Acest lucru inseamna ca poate pastra datele personale o perioada rezonabila, inclusiv dupa ce persoana interesata nu mai utilizeaza serviciile GRUP TRANSILVAE sau nu mai utilizeaza site-ul.

6. CARE SUNT DREPTURILE LEGATE DE DATELE PERSONALE?
Aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin contactarea Societatii la adresa de e-mail prelucrare.date@transilvae.ro:


Dreptul de acces

Aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul sa solicitati corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.
Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la stergerea acestora din baza de date

Ne puteti solicita ca datele personale sa fie sterse atunci cand, intre altele, datele nu mai sunt necesare in scopurile in care au fost colectate.

Dreptul la limitare

Aveti dreptul sa solicitati limitarea procesarii datelor, caz in care le vom pastra numai pentru exercitarea sau raspunderea la reclamatii.

Dreptul la portabilitate

Aveti dreptul sa primiti datele personale in format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat si de a le transmite altui responsabil, atunci cand procesarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract, si se efectueaza prin mijloace automatizate.

Dreptul la opozitie

 

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul de a depune o reclamatie

Aveti dreptul de a depune o reclamatie referitoare la prelucrarea datelor personale, adresata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa ne contactati, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai sus.

Pentru procesarea cererii, va putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.